8nkele belangrijke punten uit de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering:

1. De competitie 2018-2019 eindigt komend seizoen i.v.m. het opheffen van de locatie, eind maart 2019. De slotavond staat gepland op maandag 25 maart en de Jaarvergadering op woensdag 27 maart 2019. 2. De contributie, de leaguegelden en de bijdrage aan de toernooien zal komend seizoen niet worden verhoogd. 3. Voor het overmaken van de contributie krijgen de leden binnenkort een e-mail, graag betalen voor eind augustus a.s. 4. Als er meer bekend is over de nieuwe locatie van het BC dan zullen de leden hierover onmiddellijk worden geïnformeerd.

Niet onbelangrijk:

Voor vragen en / of opmerkingen over de huisleague dienen de leden zich te vervoegen bij het leaguebestuur en niet bij het personeel van het bowlingcentrum. Het personeel van het BC is er voor de bediening en het oplossen van kleine storingen achter de banen. Het opzetten van pins, de scorecorrecties en alle aanverwante (bij)zaken lopen via het leaguebestuur. Het leaguebestuur van de maandag bestaat uit: Paul Wijnen, Hans Konijn en Leo van Dalsen. Scoreverwerking Arnold Kolk.