Enkele belangrijke punten uit de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering:

1. De competitie 2020-2021 zal wederom gespeeld worden in het bowlingcentrum van Zaandam. We beginnen daar op maandag 24 augustus a.s. met het No Tap Event, aanvang 20.00 uur. 2. De contributie zal op last van de NBF met 5 euro verhoogd worden. De leaguegelden en de bijdrage aan de toernooien zullen gelijk blijven aan vorig seizoen. 3. Voor het overmaken van de contributie krijgen de leden binnenkort een e-mail, graag betalen voor eind augustus a.s.

Niet onbelangrijk:

Het leaguebestuur van de maandag bestaat uit: Paul Wijnen, Hans Konijn en Leo van Dalsen. Bij hen kunt U terecht met vragen, opmerkingen of ideeën betreffende de maandagleague.