Enkele belangrijke punten uit de nog te houden Algemene Leden Vergadering:

1. De competitie 2022-2023 zal wederom gespeeld worden in het bowlingcentrum van Zaandam. We beginnen daar op maandag 29 augustus a.s. met het No Tap Event, aanvang 20.00 uur. 2. De leaguegelden en de bijdrage aan de toernooien zullen iets verhoogd gaan worden in vergelijk met vorig seizoen. 3. Voor het overmaken van de contributie krijgen de leden binnenkort een e-mail, graag betalen voor eind augustus a.s.

Niet onbelangrijk:

Het leaguebestuur van de maandag bestaat uit: Paul Wijnen, Hans Konijn en Leo van Dalsen. Bij hen kunt U terecht met vragen, opmerkingen of ideeën betreffende de maandagleague, voor vragen over de scoreverwerking kunt U terecht bij Ad van Haaften.