Enkele belangrijke punten uit de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering:

1. De competitie 2019-2020 zal gespeeld worden in het bowlingcentrum van Zaandam. We beginnen daar op maandag 26 augustus a.s. met het No Tap Event, aanvang 20.00 uur. 2. De contributie, de leaguegelden en de bijdrage aan de toernooien zullen voor komend seizoen noodgedwongen verhoogd moeten worden. 3. Voor het overmaken van de contributie krijgen de leden binnenkort een e-mail, graag betalen voor eind augustus a.s. 4. Als er meer bekend is over de nieuwe locatie van het BC Purmerend dan zullen we na dit seizoen bekijken wat daar de mogelijkheden zijn.

Niet onbelangrijk:

Het leaguebestuur van de maandag bestaat uit: Paul Wijnen, Hans Konijn en Leo van Dalsen. Scoreverwerking Arnold Kolk. Bij hen kunt U terecht met vragen, opmerkingen of ideeën betreffende de maandagleague.